Allmänna villkor

För uthyrning av stugor och lägenheter
Antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.
Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa skrivits med kursiv stil.
Vem är ansvarig?
Ansvarig uthyrare är Jesper och Sara Norman
Som uthyrare är vi skyldiga att se till att:

 1. Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning, via e-post.
 2. Du får handlingar och uppgifter om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 10 dagar före avtalad ankomstdag.
 3. Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
 4. Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
 5. Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 15 avtalad ankomstdag till kl. 10 avresedagen, om inget annat bekräftas. Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten, så är det till oss du skall vända dig. Läs mer om detta nedan.
  När blir min bokning bindande?
  Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du har betalat 30% av hyran.
  När skall jag betala?
  När ni bestämt er för att boka boendet meddelar ni uthyraren detta varvid en faktura sänds till er.
  30% av fakturabeloppet skall betalas inom 72 timmar. Denna summa betalas till
  kroatiskt konto. Resterande belopp, 70%, betalas 10 dagar före ankomst till samma konto. Kroatien övergår vid årsskiftet 22/23 till EUR som officiell valuta och lämnar den tidigare valutan kuna (HRK). Under en period kommer både EUR och HRK att gälla i landet. För enkelhetens skull övergår vi att prissätta i EUR i och med årsskiftet 2023.
  Fakturan kommer endast att ställas ut i EUR. Bankkostnader för internationell betalning skall betalas av avsändaren .
  Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.
  Vad händer om jag inte betalar i tid?
  Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.
  Vad gäller om jag vill avboka?
  Du kan avboka skriftligen till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning
  skriftligen, via epost.
  Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du endast betala expeditionsavgift på 100 EUR. Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran. Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från oss.
  Vad har jag för rättigheter?
  Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss och ersätta dig för styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ner hyran. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen/det sällskapet om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 50 EUR.
  Vad har jag för skyldigheter?
  Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligen fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan än vad du angav vid bokningen. Du måste städa före avfärd (kasta sopor, kasta överbliven mat och dryck, städa grillplats, se separat skrivelse “Checklista innan avfärd“.)
  Krig, naturkatastrofer, strejker, m.m.
  Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas p.g.a. krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.
  Vad händer om vi inte kommer överens?
  Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.
SideMenu